Μισθοδοσία

Η εφαρμογή «Μισθοδοσία» της MEMOPLAN καλύπτει της ανάγκες μισθοδοσίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α., ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που αμείβονται με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο.

Παρότι δεν είναι  προσαρμοσμένη για επιχειρήσεις καλύπτει απόλυτα την διαδικασία υπολογισμού μισθοδοσίας, υποβολής ΑΠΔ και των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η ευκολία χρήσης και η δυνατότητα παραμετροποίησης των υπολογισμών με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη.

Ιδιαίτερο σημείο αποτελεί η ευανάγνωστη μισθοδοτική κατάσταση που εκτυπώνεται και η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε διάφορες μορφές αρχείων.

Επικοινωνία
close slider

MemoPlan : Καλώς ήρθατε !

Σύνδεση

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.