Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Employee

Εφαρμογή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ολοκληρωμένη εφαρμογή για την διαχείριση του Προσωπικού κάθε Δ/νσης Διοικητικού-Προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.

 • Προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες μιας Δ/νσης Προσωπικού με εύκολη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών.
 • Διαχείριση στοιχείων υπαλλήλων όλων των εργασιακών σχέσεων. (Μόνιμοι,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ).
 • Καταχώρηση όλων των διοικητικών μεταβολών του εργαζόμενου(ΜΚ, Βαθμοί,Τοποθετήσεις,Αποσπάσεις,Μετατάξεις,Διοικητικές Προαγωγές κτλ).
 • Ενότητα διαχείρισης όλων των ειδών αδειών που χορηγούνται στους υπαλλήλους.
 • Διαχείριση των Σεμιναρίων και των συμμετεχόντων σε αυτά.
 • Καταχώρηση Εκθέσεων Αξιολόγησης
 • Ολοκληρωμένη ενότητα διαχείρισης Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων με πεδία προσαρμοσμένα στην διαδικτυακή εφαρμογή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 • Καταχώρηση επιπρόσθετων στοιχείων του υπαλλήλου. (Σπουδές,Προϋπηρεσία,Μέλη)
 • Ολοκληρωμένη ενότητα Ψηφιοποίησης Εγγράφων και συσχετισμού με τις αντίστοιχες καταχωρημένες εγγραφές
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες-εργασίες (Έκδοση Αποφάσεων ΜΚ,Προαγωγής Βαθμού,Κατατάξεων σε νέα μισθολόγια,βαθμολόγια κ.α.)
 • Έκδοση Αποφάσεων όλων των ειδών Αδειών (Αναρρωτικών,Γάμου,Ανατροφής Τέκνου κτλ)
 • Έκδοση εγγράφων-Βεβαιώσεων Υπηρεσίας,Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών μεταβολών (είτε σε μορφή Πίνακα είτε σε μορφή κειμένου.),Πράξεων Μονιμοποίησης,Περίληψης και Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης
 • Αυτόματη αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου
Επικοινωνία
close slider

MemoPlan : Καλώς ήρθατε !

Σύνδεση

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.